Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

Buscar

Opcións avanzadas

176 visitas
17/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Yongsheng.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Lijiang (Lìjiāng) (丽江市) -> Xiàn: Yongsheng (Yǒngshèng) (永胜县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Liji...
Ver
172 visitas
17/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Tengchong.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Baoshan (Bǎoshān) (保山市) -> Xiàn: Tengchong (Téngchōng) (腾冲县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Baos...
Ver
189 visitas
19/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Anning.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Kunming (Kūnmíng) (昆明市) -> Xiànjíshì: Anning (Ānníng) (安宁市)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Kunming ...
Ver
166 visitas
26/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Yongshan.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Zhaotong (Zhāotōng) (昭通市) -> Xiàn: Yongshan (Yǒngshàn) (永善县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Zhaot...
Ver
160 visitas
26/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Huaning.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Yuxi (Yùxī) (玉溪市) -> Xiàn: Huaning (Huáníng) (华宁县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Yuxi (Yùxī) (玉溪市...
Ver
144 visitas
29/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Simao.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Pu'er (Pǔ'ěr) (普洱市) -> Shìxiáqū: Simao (Sīmáo) (思茅区)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Pu'er (Pǔ'ěr) (普...
Ver
146 visitas
30/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Lunan.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Kunming (Kūnmíng) (昆明市) -> Xiàn: Lunan(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Kunming (Kūnmíng) (昆明市) -> Cou...
Ver
170 visitas
31/10/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Xiangyun.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Zìzhìzhou: Dali Bai (Dàlǐ Báizú) (大理白族自治州) -> Xiàn: Xiangyun (Xiángyún) (祥云县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Autonomous Pre...
Ver
144 visitas
08/11/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Qiaojia.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Zhaotong (Zhāotōng) (昭通市) -> Xiàn: Qiaojia (Qiǎojiā) (巧家县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Zhaotong...
Ver
160 visitas
08/11/2012
Mapa público
0 votos
0 comentarios
Administrative area (administrative boundaries) of Jinning.China -> Shěng: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Dìjíshì: Kunming (Kūnmíng) (昆明市) -> Xiàn: Jinning (Jìnníng) (晋宁县)(Eng): China -> Province: Yunnan (Yúnnán) (雲南|云南) -> Prefecture City: Kunming (K...
Ver

Páxinas