Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

Son programador, ¿podo usar unha API de ikiMap?

Son programador, ¿podo usar unha API de ikiMap?

ikiMap posúe unha API que che permitirá integrar moitas das súas funcionalidades nas túas propias aplicacións.
Para isto necesitarás unha clave da API, que podes conseguir de xeito gratuíto, e que servirá para identifica a túa aplicación.
A API ten unha páxina con toda a súa documentación, na que se explica cales son os métodos que podes empregar, os parámetros que tes que pasar a cada método e as respostas que estes devolven.