¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

CANET DE MAR

CANET DE MAR

Created by cukis on 27/04/2015
Updated on 27/04/2015
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

1. Anàlisi de l'emplaçament i de la situació.
- Determina quin és l'emplaçamet de la ciutat. La seva evolució històrica es pot conèixer si es disposa d'informació de l'emplaçament originari (on hi ha el barri antic) i dels barris que s'hi han anat afegint progressivament.
Canet de Mar es troba a la costa del Maresme, entre les ciutats de Sant Pol i Arenys. Canet va ser fundat al segle XI. Se’l coneixia com la Vall de Canet i Romaguera, el seu nom prové del llatí Canne que significa canya ja que les riuades en deixaven moltes. Com be em anomenat abans era un petit poble costaner el qual es basava en el sector marítim fins que la navegació i les grans construccions veleres van deixar de ser rentables i en aquell moment es quan comença l’activitat agrícola i s’inicia un procés industrial sobre tot el tèxtil d’aquí observem alguns dels seus carrers.
És molt conegut per la funció cultural i artística a causa del modernisme gràcies a Lluis Domènech i Muntaner amb els seus edificis com per exemple la Casa Roura.
Es troba en una serra que separa el Massís del Montnegre del mar configurant la vall de Vallalta, tot i que ara ocupa més: uns 5,5 km quadrats. Com a tret definitiu per donar emplaçament a la ciutat trobem les rieres Gavarra, Buscarons i Sant Domènech.

- Indica on està situada la ciutat. Es tracta d'una localitat costanera? Hi passa cap riu?
Canet de Mar es troba a uns 40 km al nord-est de Barcelona i a 59 km de Girona, a la costa del Maresme. Es tracta d'una localitat costanera, i se'n va treure profit des el principi de la seva història, era una població dedicada al sector marítim (més que a la pesca, a les construccions de vaixells i velers). No hi passen rius, però sí que hi ha rieres: la riera Gavarra és la que té una major conca i longitud en tot el poble (comença al Torrent de les Teixoneres i va baixant tota la vall fins arribar als 4 Cantons on s'ajunta amb Riera Buscarons, crea la Riera de St. Domènech i desemboca al Mar Mediterrani formant la platja de Canet).
2. Anàlisi de l'entramat urbà
- Diferencia les zones o els barris que formen la ciutat.
Hi ha un centre històric i cultural, molt desordenat en la morfologia, i al seu voltant hi ha barris perifèrics.
- Digues el nom dels elements que en conformen la morfologia.
Els carrers no estan ordenats de forma racional en forma de quadrícula, i tampoc en forma radio cèntrica: el plànol de Canet de Mar és irregular, responent a les necessitats del territori.

- Observa el plànol. Trobes que s'hi pot distingir directament el tipus d'edificació?
Es pot distingir el tipus d’edificació ja que es veu molt clarament que al centre de la ciutat hi ha edificis alts, mentre que a les perifèries observem uns edificis allargats i amb jardins, poc alts, pel que podem saber que es tracta de zones residencials amb cases unifamiliars.

- Digues com és aquest plànol, homogeni o heterogeni? Justifica-ho.
Canet de Mar te un plànol heterogeni ja que en formen part zones ordenades en forma ortogonal a les perifèries i d'altres més irregulars en el barri històric, evidentment, per raons històriques.
Aquestes zones més antigues van ser establertes de forma caòtica als primers anys de vida del poble al segle XI , col•locant edificis sense cap ordre determinat, donant lloc a carrers estretes i irregulars. D'altra banda, a les zones perifèriques ja podem veure que s'ha utilitzat algun arquitecte o urbanista per a ordenar els carrers i fer-los més amples, possiblement durant el Modernisme,moviment molt present a Canet i època en la qual va proliferar el plànol ortogonal.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?