¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALS AL SECTOR INDUSTRIAL ESPANYOL

ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALS AL SECTOR INDUSTRIAL ESPANYOL

Created by laiavelasco on 04/02/2013
Updated on 04/02/2013
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

El model territorial de la industria espanyola es caracteritza per la importància del teixit industrial basat en nuclis industrials i per la creació d'eixos industrials que els uneixen. Aquest nuclis tendeixen a créixer i a formar veritables àrees metropolitanes industrials, com Madrid i Barcelona.

El creixement industrial uneix les grans zones industrials amb les complementàries i densifica els eixos de desenvolupament al costat de les autopistes i les autovies.

• L’eix del Mediterrani: Elevat percentatge de la xifra de negoci industrial, uneix les activitats industrials de Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Aquest corredor unit amb altres zones d'Europa, aplega les regions industrials més actives d'Europa.

• L’eix de la vall de l’Ebre: Indústries que connecten l’àrea basca amb la catalana, a través dels nuclis de Saragossa i Logronyo. A més, aquest eix tendeix a vincular-se amb l’àrea industrial de Madrid.

• L’àrea industrial de Madrid: Es troba molt desenvolupada i aporta un 10% del volum de negoci de la indústria espanyola. Per la seva centralitat, atreu sectors d'alta tecnologia (aeronàutica) i capital inversor estranger.

Aquesta concentració industrial a tres grans zones mostra una localització molt irregular amb desequilibris territorials clars, ja que la resta d'Espanya presenta una industrialització notablement inferior o molt sectorial:

• Andalusia: Presenta un bon nivell de negoci industrial (10%), gràcies als seus recursos.

• La cornisa cantàbrica i Galícia: Constitueix un eix secundari amb un 10% del volum del negoci industrial. Malgrat que té zones molt actives, hi ha àrees discontínues sense industrialitzar.

• La zona central: En general està poc industrialitzada.

• Illes Balears i Canàries: Estan poc industrialitzats i presenten un predomini clar de la indústria extractiva del petroli, l’energia i l’aigua, per raons de proveïment.

EL PES DE LA INDÚSTRIA CATALANA DINS D'ESPANYA:

El perquè del gran pes de la industria a Catalunya és que des de 1776 es concentrava a Catalunya la industria del tèxtil, el cotó i la llana. A més, la Guerra Civil va provocar la restricció de l’estructura productiva nacional. Entre el 1959 i el 1975, hi va haver un gran creixement econòmic, va ser en el moment en que Espanya es va dividir en 4 nuclis: Catalunya, Madrid, el País Basc i Astúries.

Catalunya ha estat tradicionalment una regió industrial i manté una posició capdavantera en el sector. Actualment la indústria catalana està en procés de transformació(reducció de mà d'obra no qualificada, deslocalització d'una part de la producció i fomentar la recerca i la innovació) per adaptar-se a una Europa més integrada i a un món més globalitzat.

És per això que Catalunya es una comunitat autònoma molt distingida de les altres comunitats autònomes.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?