¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Created by TweetMap on 20/01/2012
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Kartē ir atzīmētas ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros renovētās daudzdzīvokļu ēkas, kā arī tās mājas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Šajās mājas vai nu jau notiek renovācijas darbi vai tiek organizētas iepirkuma procedūras.Apzīmējumi: zaļā krāsā - ēkas, kurās renovācija ir noslēgta; zilā krāsā - noslēgti līgumi par renovāciju.E-kartes izveidotājs: LR Ekonomikas ministrija, informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.www.em.gov.lv/dzivosiltak; www.twitter.com/EM_gov_lv; www.twitter.com/siltinam

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?