¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 100 Sendeiro Natural Aciveiro - Candán

PR-G 100 Sendeiro Natural Aciveiro - Candán

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

El sendero consiste en una ruta circular de 15 Km. con principio y fin en el conocido Monasterio de Aciveiro. Caminando hacia la aldea de Vilaverde, se atraviesa el aún pueril río Lérez rodeados de muchas especies arbóreas hasta llegar, cerca de A Rochela, a un antiguo colmenar que ofrece testimonio de la pasada presencia del oso en estas altas sierras pontevedresas.
Luego, entre prados, matorrales, tremedales y pequeños bosques se asciende por las suaves laderas de la Sierra de O Candán, espacio natural que participa en el proyecto europeo de la Red Natura 2000. La ruta desciende suavemente hacia Lamasgalán de Arriba donde un primitivo camino de carro conduce al caminante hasta Lamasgalán de Abaixo.
Gozando de los paisajes y de los ecosistemas humanizados de este lugar, se llega hasta el hermoso puente viejo de Andón (Ponte Vella de Andón), para luego recorrer las riberas del Lérez en busca del monasterio. Casas, puentes, molinos y cruces de piedra de Forcarei son muestras del célebre trabajo de los viejos canteros de estas tierras.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo.

************************************************************* This is a 15 km circular route which begins and ends at the well known monastery of Aciveiro. Walking towards the village of Vilaverde, it crosses the Lérez river, very near its source, surrounded by numerous tree species, until it reaches A Rochela, an ancient apiary (alvariza) which is proof of the former presence of bears in these high mountain ranges of Pontevedra.
Then, among meadows, thickets, quagmires and small forests it rises along the gentle slopes of the Sierra de O Candán, a natural area that forms part of the European project Natura 2000. The route gently descends towards the village of Lamasgalán de Arriba where a primitive cart trail leads walkers to the village of Lamasgalán de Abaixo.
While enjoying the area’s landscapes and humanized ecosystems, it leads us to the beautiful old bridge of Andón, and later along the banks of the Lérez river in search of the monastery. The houses, bridges, mills and stone crosses of Forcarei are samples of the renowned work carried out by the stonemasons from these lands.
Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
********************************************************************************************************************

O sendeiro consiste nunha rota circular de 15 km con principio e fin no coñecido Mosteiro de Aciveiro. Camiñando cara á aldea de Vilaverde, atravésase o aínda pueril río Lérez rodeados de moitas especies arbóreas ata chegar, preto da Rochela, a unha antiga alvariza que dá testemuño da pasada presenza do oso nestas altas serras pontevedresas.

Logo, entre prados, matogueiras, brañas e pequenos bosques ascéndese polas lenes abas da Serra do Candán, espazo natural que participa no proxecto europeo da Rede Natura 2000. A rota descende suavemente cara a Lamasgalán de Arriba, onde un primitivo camiño de carro dirixe o camiñante ata Lamasgalán de Abaixo.

Gozando das paisaxes e dos ecosistemas humanizados deste lugar, chégase ata a fermosa Ponte Vella de Andón, para logo percorrer as ribeiras do Lérez en busca do mosteiro. Casas, pontes, muíños e cruceiros de Forcarei son mostras do afamado traballo dos vellos canteiros destas terras.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?