¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 123 Senda Peonil da Ponte do Ramo

PR-G 123 Senda Peonil da Ponte do Ramo

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

La primera parte transcurre por las orillas del río Umia: en Ponte do Ramo. Aquí se llevaba a cabo, antiguamente, la ceremonia del bautismo prenatal, para el que las mujeres embarazadas esperaban a medianoche el paso de algún transeúnte que se convirtiera en padrino o madrina del bebé que esperaban.
Caminamos por un estrecho sendero entre un exuberante bosque de ribera hasta llegar a los Muíños Grande e Pequeno da Puntalta, en donde contemplar la fuerza del río a su paso por este punto.
Proseguimos el camino hasta alcanzar el restaurado Muíño de Portavezal que cuenta con un afilador para los aperos de labranza.
A partir de los Muíños de Abaixo y de Arriba del Verdugo el sendero se aleja del río Umia y nos conduce hasta el alto de Portela en donde habrá que estar atentos para no confundirse con las señales todavía existentes del antiguo PR-G 20.
Bajamos por una antigua vía romana que unía la localidad portuguesa de Arcos de Valdevez con Cuntis y entre grandes robles llegamos a la fuente de Conles. Desde esta pequeña aldea ascendemos al monte do Rañadoiro donde nos espera el yacimiento arqueológico de los petroglifos de Cequeril.
En el Outeiro dos Campiños se pueden observar estas representaciones gráficas grabadas en las rocas donde destaca la conocida como A Laxe dos Homes, con figuras antropomorfas.
Dejamos atrás Cequeril, en donde se puede visitar su iglesia y coincidiendo a partir de aquí con el sendero de largo recorrido GR-94, volvemos a nuestro punto de partida en Ponte de Ramo.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo.
************************************************************
The first part of the pathway runs along the River Umia in Ponte do Ramo. Here is where the ceremony of prenatal baptism was carried out. For this kind of baptism, pregnant women waited at midnight for passersby who became the godfather or godmother of the baby the women were expecting.
We walk along a narrow path through lush riverside woodland until we come to the Great and Small Mills of Puntalta, where we can contemplate the force of the river as it flows past this point.
We continue on our way until we come to the restored Mill of Portavezal, which boasts a sharpener for farming tools.

In Outeiro dos Campiños we can see the graphic depictions in the rocks, where we could highlight the so-called A Laxe dos Homes, with its anthropomorphic figures.
We then leave Cequeril behind, where we can visit the church and from there, coinciding with the long-distance trail GR-94, we return to our starting point in Ponte do Ramo.

Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
************************************************************
A primeira parte transcorre polas beiras do río Umia: en Ponte do Ramo. Aquí levábase a cabo, antigamente, a cerimonia do bautismo prenatal. Para este bautismo as mulleres preñadas agardaban á media noite o paso dalgún transeúnte que se había converter en padriño ou madriña do meniño que esperaban.
Camiñamos por un estreito sendeiro entre unha exuberante fraga ata chegar aos Muíños Grande e Pequeno da Puntalta, onde contemplaremos a forza do río cando pasa por este punto.
Proseguimos o camiño ata alcanzar o restaurado Muíño de Portavezal, que conta cun afiador para os aveños da labranza.
A partir dos Muíños de Abaixo e de Arriba do Verdugo, o sendeiro afástase do río Umia e condúcenos ata o Alto de Portela, onde cumprirá estar atentos para non nos confundir cos sinais aínda existentes do antigo PR-G 20.
Baixamos por unha antiga vía romana que unía a localidade portuguesa de Arcos de Valdevez con Cuntis e, entre grandes carballos, chegamos á fonte de Conles. Dende esta pequena aldea, ascendemos ao monte do Rañadoiro, onde nos agarda o xacemento arqueolóxico dos petróglifos de Cequeril.
En Outeiro dos Campiños pódense observar estas representacións gráficas gravadas nas penas onde destaca a coñecida como A Laxe dos Homes, con figuras antropomorfas.
Deixamos atrás Cequeril, onde se pode visitar a súa igrexa, e a partir de aquí, coincidindo co sendeiro de longo percorrido GR-94, volvemos ao noso punto de partida en Ponte do Ramo.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?