¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 125 Sendeiro de Visantoña

PR-G 125 Sendeiro de Visantoña

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Esta ruta circular parte del Centro Social de Visantoña, parroquia de Santiso, siendo muy apta tanto caminando como en bicicleta o a caballo. La mayor parte del camino discurre por pistas de tierra en buen estado que se encuentran rodeadas de un paisaje de prados marcado por la principal actividad económica, la ganadería.
A lo largo de sus casi 15 kilómetros de longitud se podrá disfrutar del conjunto de Muíños do Tajo así como de los restos de las sepulturas megalíticas de O Ribeiro “mámoas”, y el embalse de Portodemouros construido en los años 60 con las aguas del río Ulla y sus afluentes.
Existe la posibilidad de contactar con alguna de las empresas de turismo activo que trabajan en el entorno del embalse y contratar alguna de las actividades que ofertan, como paseos en canoa y cursos de windsurf. Así mismo, de cara a conocer el entorno, se recomienda utilizar el ferry que comunica, desde 1977, Santiso con Vila de Cruces, transportando ininterrumpida y gratuitamente a pasajeros y coches que quieran atravesar de una orilla a otra.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo.
************************************************************
This circular route starts at Visantoña Social Centre, in the parish of Santiso, and is highly suitable for walking, bicycles and horses. Most of the route runs along pathways in good condition, surrounded by a landscape of meadows marked by the major economic activity in the area - livestock farming.
For almost 15 kilometres we can enjoy the Tajo Mills, the remains of megalithic tombs in O Ribeiro and the Portodemouros reservoir built in the 1960's for water from the River Ulla and its tributaries.
It is possible to contact any of the active tourism companies operating around the reservoir and contract some of the activities available, such as canoeing and windsurfing courses.
In order to discover the surroundings, we would recommend using the ferry that has connected Santiso and Vila de Cruces since 1977, a continuous and free transport for passengers and cars from one shore to the other.

Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
************************************************************
Esta ruta circular parte do Centro Social de Visantoña, parroquia de Santiso, e é moi apta tanto para facer a pé como en bicicleta ou dacabalo. A maior parte do camiño discorre por pistas de terra en bo estado que se encontran arrodeadas dunha paisaxe de pradarías marcada pola principal actividade económica, a gandaría.
Ao longo dos seus case 15 quilómetros de lonxitude atoparemos o conxunto de Muíños do Tajo, así como os restos das sepulturas megalíticas do Ribeiro, as mámoas, e o encoro de Portodemouros, construído nos anos 60 coas augas do río Ulla e os seus afluentes.
Existe a posibilidade de contactar con algunha das empresas de turismo activo que traballan nos arredores do embalse e contratar algunha das actividades que ofertan, como paseos en canoa e cursos de windsurf.
Así mesmo, co fin de coñecer a bisbarra, recoméndase utilizar o transbordador que comunica, dende 1977, Santiso con Vila de Cruces, transportando ininterrompida e gratuitamente pasaxeiros e coches que queiran atravesar dunha ribeira a outra.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?