¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 35 O Río dos Dous Nomes

PR-G 35 O Río dos Dous Nomes

Created by Turgalicia on 01/08/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Ésta es sin lugar a dudas una ruta de agua y molinos, una simbiosis entre un paraje casi salvaje y la mano del hombre que ha intervenido sabiamente en la Naturaleza para mejorarla.
Nada más comenzar se puede disfrutar de cuatro molinos, parte de un conjunto etnográfico de siete de estas estructuras típicas del rural gallego. A la altura del cuarto molino, una enorme roca señala un camino de tierra que conduce hasta una nueva construcción de mayores dimensiones. El río y la vegetación armonizan con gran belleza donde se levanta el séptimo molino.
La ruta permite contemplar los tramos más hermosos del río Vexo. Un poco antes de la minicentral, un ramal comunica en pocos minutos con una herrería. Después de cruzar el puente que une ambas riberas, siguiendo por un paraje muy bello, se asciende hasta el embalse que alimenta la minicentral. Llegando al noveno molino del recorrido un pequeño bosque autóctono constituye el tramo más interesante del sendero.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo

*************************************************************

This is definitely a route of water and mills, a symbiosis between somewhere almost wild and the human touch that has cleverly intervened in Nature to improve it.
No sooner you set off than you come to four mills, part of an ethnographic site of seven of these typical rural Galician structures. At a level with the fourth mill, an enormous rock indicates an earthen track leading to a new construction, larger in size. The river and the vegetation merge in harmony and beauty around the site of the seventh mill.
The route lets you contemplate the most beautiful sections of the River Vexo. A short way before the mini power station, a diversion of a few minutes leads to a forge. After crossing the bridge that joins both banks, continuing through very attractive landscape, we go up to the reservoir that supplies the mini power station. Coming to the ninth mill on the route, a small autochthonous forest makes the most interesting part of the pathway.

Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.

*************************************************************

Esta é sen lugar a dúbidas unha ruta de auga e muíños, unha simbiose entre unha paraxe case salvaxe e a man do home que interveu sabiamente na natureza para mellorala.

Nada máis comezar pódese gozar de catro muíños, parte dun conxunto etnográfico de sete destas estruturas típicas do rural galego. Á altura do cuarto muíño, unha enorme rocha sinala un camiño de terra que conduce ata unha nova construción de maiores dimensións. O río e a vexetación harmonizan con gran beleza onde se levanta o sétimo muíño.

A ruta permite contemplar os tramos máis fermosos do río Vexo. Un pouco antes da minicentral, un ramal comunica en poucos minutos cunha ferrería. Despois de cruzar a ponte que une ambas as ribeiras, seguindo por unha paraxe moi fermosa, ascéndese ata o encoro que alimenta a minicentral. Chegando ao noveno muíño do percorrido un pequeno bosque autóctono constitúe o tramo máis interesante do sendeiro.

Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?