¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

PR-G 94 Ruta dos Muíños do Folón e do Picón

PR-G 94 Ruta dos Muíños do Folón e do Picón

Created by Turgalicia on 20/06/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Esta pequeña ruta hará disfrutar al visitante de un atractivo recorrido por los conocidos molinos del Picón y del Folón, hoy declarados Bienes de Interés cultural. Estas construcciones, situadas dentro de este municipio de hermoso y fragante nombre, se asientan en unas laderas que sirven de magnífico mirador sobre O Rosal.
Los molinos destacan por la imponente maravilla de ingeniería tradicional que muestran, así como polo suyo aparentemente frágil equilibrio sobre las costas donde se encuentran. Además su entorno, cuidado con esmero, permite ver multitud de especies vegetales especialmente favorecidas por la bonanza del microclima de la zona.
En la búsqueda de los antiguos sonidos de las "moas" y de los "rodicios", los caminantes podrán conseguir, desde las alturas, unas magníficas vistas de singular belleza sobre el monte Santa Tegra y sobre el Miño.

Sendero homologado por la Federación Gallega de Montañismo

************************************************************
This short route allows visitors to enjoy an attractive walk along the well-known mills of O Picón and O Folón, heritage that today is considered of Cultural Interest.
These constructions, located within the municipality that has a beautiful and fragrant name, are built on slopes that also serve as extraordinary viewpoints over the valley of O Rosal.
The mills stand out as imposing marvels of traditional engineering, and also because of their seemingly precarious balance on the slopes where they are located. Also, their well cared for surroundings make it possible to observe a number of plants that are favoured by the area’s microclimate.
In their search for the ancient sounds of the millstones and water wheels, from the heights, walkers can enjoy uniquely beautiful and magnificent views of the Santa Tegra mountain and the Miño river.
Pathway with the official approval of the Galician Mountaineering Federation.
********************************************************************************************************************

Esta pequena ruta fará gozar ó visitante dun atractivo percorrido polos coñecidos muíños do Picón e do Folón, hoxe declarados Bens de Interese Cultural. Estas construcións, situadas dentro deste municipio de fermoso e fragante nome, aséntanse nunhas ladeiras que serven de magnífico miradoiro sobre O Rosal.

Os muíños destacan pola impoñente marabilla de enxeñería tradicional que amosan, así como polo seu aparentemente fráxil equilibrio sobre as costas onde se atopan. Ademais a súa contorna, coidada con esmero, permite ver multitude de especies vexetais especialmente favorecidas pola bonanza do microclima da zona.

Na procura dos antigos sons das moas e dos rodicios, os camiñantes poderán acadar, dende as alturas, unhas magníficas vistas de singular beleza sobre o monte Santa Tegra e sobre o Miño.

Esta Sendeiro homologado pola Federación Galega de Montañismo.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?

Outros mapas deste usuario