¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA EL 2006

SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA EL 2006

Created by marct3 on 03/02/2013
Updated on 03/02/2013
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Conclusió:

Un cop feta la divisió de rangs i representar-ho en el mapa, veiem que els resultats ens queden ben diferenciats en totes les comunitats autonomes.

Primer de tot, observem que a Catalunya, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana són les tres comunitats autònomes amb l'import net de la xifra de negoci més alt de tota Espanya. Això és degut a que aquestes zones, es on hi ha un gran índex de producció obrera, ja que estan en zones on la industrialització està ben present. En aquestes comunitats, l'import és de més de 60.000.000 milers d'euros.

A continuació, veiem dos altres rangs on l'Import net de la xifra de negoci es queda entre els 30.000.000 i els 60.000.000 milers d'euros i els 10.000.000 a 30.000.000 milers d'euros. Aquests dons rangs el formen comunitats autonomes com Aragó o bé Andalusia, on les produccions industrians no tenen tanta força com les comunitats del rang que he comentat abans, però que tot i així, es defensen prou bé.

Finalment, trobem les comunitats amb un import net de la ifra de negoci de menys de 10.000.000 milers d'euros. En aquestes comunitats, la indústria no esta gens accentuada, ja que distingim zones com les Canàries i les Illes Balers, zones que no hi ha gran nombre d'indústria, ja que estan especialitzades en el sector dels serveis.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?