¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA EL 2006

SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA EL 2006

Created by kesya27 on 04/02/2013
Updated on 04/02/2013
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Les grans zones industrials que podem observar a aquest mapa de distribució de freqüències són les que hi ha seguidament. Mirant enrere en el temps podem interpretar que els canvis històrics a Espanya, fets com la tardana incorporació a la revolució industrial, la Guerra Civil, l'aïllament polític i l'autarquia, l'intervencionisme, les crisis... han contribuït a que aquest sigui el panorama:
- L’eix del Mediterrani: Elevat percentatge de la xifra de negoci industrial, uneix les activitats industrials de Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.
- L’eix de la vall de l’Ebre: àrea basca connectada amb la catalana a través de Saragossa i Logronyo, i a més, amb l’àrea industrial de Madrid.
- L’àrea industrial de Madrid: Es troba molt desenvolupada i aporta un 10% del volum de negoci de la indústria espanyola. Per la seva centralitat, atreu sectors d'alta tecnologia i capital inversor estranger.
Aquesta concentració industrial a tres grans zones mostra una localització molt irregular amb desequilibris territorials clars, ja que la resta d'Espanya presenta una industrialització notablement inferior o molt sectorial: Andalusia (10%), La cornisa cantàbrica i Galícia (10%), la zona central com Valladolid o Burgos (40% del territori i 10% del volum total de negoci).
- Illes Balears i Canàries: poc industrialitzats , indústria extractiva del petroli, l’energia i l’aigua (Illes Balears: 38% ; Illes Canàries: 50%).
* La indústria catalana manté el primer lloc en el conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol tant per l'import de la xifra de negoci com pel nombre de persones ocupades en el sector. Catalunya està canviant el model industrial per adaptar-se millor a les circumstàncies i per tal de mantenir la competivitat ha seguit un procés d'automatització i d'informatització dels processos productius, a més de deslocalitzar part de la producció.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?