¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Tipus de sòls i de rocam

Tipus de sòls i de rocam

Created by carlescl4 on 25/10/2010
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Blau: Inceptisol-> mes de la meitat del territori, relativament joves, s'erosionen facilment, estan situats en pendents, molts tenen prou humitat per ser utilitzats per a l'agricultura
Verd: Entisol-> ocupen el 15%, poc desenvolupats, es troben a cotes altes, a zones planes de la costa del mediterrani i a les valls dels rius
Vermell: Aridisol-> un 10%, amb abundancia de sals, l'evapotranspiracio supera a la precipitacio, cosa que limita la produccio agricola
Groc: Alfisols-> 5%, sols productius de seca, es troben en terrasses fluvials, amb un bon drenatge

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?