¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Torres de Romelle (Zas)

Torres de Romelle (Zas)

Created by brunok on 20/05/2011
Updated on 15/06/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Pazo do que se coñece a súa primeira etapa constructiva en 1492, basada na torre norte do edificio, zoa máis antiga do conxunto, con muros de carga de mampostería contrastando coa canteiría de sillar do resto da fachada. Consta dunha pranta rectangular formada por tres corpos principais. Sobre a porta principal sitúase o escudo dos Caamaño, cinco pares de lanzas custodian, na mitade superior do blasón, o pino da estirpe dos Caamaño, primeiros señores de Romelle. Baixo elas, na parte inferior do relieve, identifícanse as armas dos Ribadeneira, simbolizadas nunha cruz. No extremo contrario á Torre, campea outro escudo de armas co lobo dos Moscoso, linaxe que non entroncaría coa estirpe dos Caamaño máis que en épocas moi anteriores á construcción do pazo, polo que cabe a hipótese de que o pazo actual procedeu de algunha construccón orixinal anterior.

Trabajo para
Dibujo y Representación por Ordenador
Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Autor del Trabajo: Diego Blanco Veiga
Curso 2006/2007

Trabajo para
Representación en Ingeniería Civil
Grado de Ingeniería de Obras Públicas
Autor del Mapa: Bruno Castro Matesanz
Curso: 2010/2011

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?