¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Viện Gút Trung Tâm Điều Trị chuyên sâu bệnh Gout

Viện Gút Trung Tâm Điều Trị chuyên sâu bệnh Gout

Created by TweetMap on 11/07/2012
Updated on 11/07/2012
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Khắc phục những hạn chế của phương pháp điều trị Gout bấy lâu nay, để đảm bảo yêu cầu cao nhất về hiệu quả điều trị, tất cả bệnh nhân Gout cấp và mạn tính khi điều trị theo phương pháp của Viện Gút đều phải được bác sĩ Viện Gút khám, chẩn đoán chỉ định và theo dõi trong trong suốt quá trình điều trị.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?