¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Wandelroute Boerskotten

Wandelroute Boerskotten

Created by ivnoldenzaal on 15/06/2015
Updated on 15/06/2015
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

Het landgoed Boerskotten, sinds 1985 in bezit van Vereniging Natuurmonumenten, omvat 104 ha bos en 30 ha cultuurgrond met enkele boerderijen.
Het gebied werd eind 19e eeuw verworven door de heer Essink die zich toelegde op de bosbouw. Het grotendeels vochtige heidegebied werd ontgonnen en op rabatten werd zowel loofhout als naaldhout geplant. Vooral naaldhout deed het goed op de vruchtbare grond.
Het glooiende gebied ligt op een stuwwal. De bodem bestaat uit zeeklei bedekt met keileem. De stuwwal is zo’n 150.000 jaar geleden in één van de laatste ijstijden door gletsjers gevormd.
Het landgoed is ontstaan vanuit het huidige landhuis “Boerskotten”. In de 18e eeuw stond hier de boerderij Boers, de plek werd aangeduid als “Boerscotten”. Een deel van het huidige landgoed is een heide-ontginningslandschap; een ander, meer noordelijk deel, is een oud hoevelandschap.
De bossen, op sommige plaatsen wel 150 jaar oud, herbergen veel vogels, naast de meer gewone soorten komen de appelvink, de houtsnip, de nachtzwaluw en de middelste bonte specht voor.
Door de variatie in het landschap en de aanwezigheid van veel kleinere diersoorten zijn er ook veel roofvogels, zoals buizerd, havik, sperwer en bosuil.
De afwisseling en glooiing maken het gebied erg aantrekkelijk. Jammer dat het in twee delen is gesplitst door de A1 richting Duitse grens.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?

Outros mapas deste usuario