¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Ambalavao.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Ambalavao(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> Re...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambalavao.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Analamanga -> Fivondronana: Antananarivo-Sud -> Fokontany: Ambalavao(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Ant...
Administrative area (administrative boundaries) of Kirano Firarintsoa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Kirano Firarintsoa(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: ...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambohimahamasina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Ambohimahamasina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fian...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambinanindovoka.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Ambinanindovoka(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianar...
Administrative area (administrative boundaries) of Iarintsena Firaisantsoa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Iarintsena Firaisantsoa(Eng): Madagascar -> Autonomous ...
Administrative area (administrative boundaries) of Sendrisoa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Sendrisoa(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> Re...
Administrative area (administrative boundaries) of Ankaramena.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Ankaramena(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> ...
Administrative area (administrative boundaries) of Fenoarivo.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Fenoarivo(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> Re...
Administrative area (administrative boundaries) of Besoa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Haute matsiatra -> Fivondronana: Ambalavao -> Fokontany: Besoa(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> Region: Ha...

Pages