¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Betafo.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Betafo(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananarivo (T...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambohijato Mandritsara.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Ambohijato Mandritsara(Eng): Madagascar -> Auto...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambohimasina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Ambohimasina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Ant...
Administrative area (administrative boundaries) of Tritriva.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Tritriva(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananariv...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambatonikolahy.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Ambatonikolahy(Eng): Madagascar -> Autonomous Province:...
Administrative area (administrative boundaries) of Andrembesoa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Andrembesoa(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antan...
Administrative area (administrative boundaries) of Betsohana.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Betsohana(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananar...
Administrative area (administrative boundaries) of Soavina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Soavina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananarivo ...
Administrative area (administrative boundaries) of Antsoso.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Antsoso(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananarivo ...
Administrative area (administrative boundaries) of Anativato.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Anativato(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananar...

Pages