¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Analamaho.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Sambava -> Fokontany: Analamaho(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antsi...
Administrative area (administrative boundaries) of Anivorano nord.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Diana -> Fivondronana: Antsiranana Rural -> Fokontany: Anivorano nord(Eng): Madagascar -> Auton...
Administrative area (administrative boundaries) of Andapa.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Andapa -> Fokontany: Andapa(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antsiranana ...
Administrative area (administrative boundaries) of Antananambo.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Antalaha -> Fokontany: Antananambo(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: ...
Administrative area (administrative boundaries) of Sadjoavato.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Diana -> Fivondronana: Antsiranana Rural -> Fokontany: Sadjoavato(Eng): Madagascar -> Autonomous Pr...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambalamanasy II.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Andapa -> Fokontany: Ambalamanasy II(Eng): Madagascar -> Autonomous Prov...
Administrative area (administrative boundaries) of Beramanja.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Diana -> Fivondronana: Ambilobe -> Fokontany: Beramanja(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Ant...
Administrative area (administrative boundaries) of Ambohitralanana.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Antalaha -> Fokontany: Ambohitralanana(Eng): Madagascar -> Autonomous Pr...
Administrative area (administrative boundaries) of Andrakata.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Sava -> Fivondronana: Andapa -> Fokontany: Andrakata(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antsir...
Administrative area (administrative boundaries) of Ampondralava.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antsiranana (Diégo-Suarez|Antseranana) -> Faritra: Diana -> Fivondronana: Ambilobe -> Fokontany: Ampondralava(Eng): Madagascar -> Autonomous Provinc...

Pages