¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Soavina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Analamanga -> Fivondronana: Antananarivo-Sud -> Fokontany: Soavina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antanan...
Administrative area (administrative boundaries) of Soavina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Vatovavy Fitovinany -> Fivondronana: Nosy varika -> Fokontany: Soavina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -> ...
Administrative area (administrative boundaries) of Soavina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Antananarivo (Tananarive) -> Faritra: Vakinankaratra -> Fivondronana: Betafo -> Fokontany: Soavina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Antananarivo ...
Administrative area (administrative boundaries) of Soavina.Madagascar -> Faritany Mizakatena: Fianarantsoa -> Faritra: Amoron'i mania -> Fivondronana: Ambatofinandrahana -> Fokontany: Soavina(Eng): Madagascar -> Autonomous Province: Fianarantsoa -...