¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Duy Vinh.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Nam (Quang Nam) -> Huyện: Duy Xuyên (Duy Xuyen) -> Commune: Duy Vinh(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Cent...
Administrative area (administrative boundaries) of Hòa Hiêp Nam.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Thành phố trực thuộc tỉnh: Đà Nẵng (Da Nang City|Da Nang) -> Huyện: Liên Chiểu (Lien Chieu) -> Ward: Hòa Hiêp Nam(Eng): Vietna...
Administrative area (administrative boundaries) of QuÕ Ninh.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Nam (Quang Nam) -> Huyện: Quế Sơn (Que Son) -> Commune: QuÕ Ninh(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central ...
Administrative area (administrative boundaries) of Lý Thường Kiệt.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Bình Định (Binh Dinh) -> Than Pho: Qui Nhơn (Quy Nhon |Qui Nhon) -> Ward: Lý Thường Kiệt(Eng): Vietnam -> Region: Nam ...
Administrative area (administrative boundaries) of Xuân Sơn Nam.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Phú Yên (Phu Yen) -> Huyện: Đồng Xuân (Dong Xuan) -> Commune: Xuân Sơn Nam(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South ...
Administrative area (administrative boundaries) of Hành Tín Đông.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Ngãi (Quang Ngai) -> Huyện: Nghĩa Hành (Nghia Hanh) -> Commune: Hành Tín Đông(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung ...
Administrative area (administrative boundaries) of Châu Ổ.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Ngãi (Quang Ngai) -> Huyện: Bình Sơn (Binh Son) -> Townlet: Châu Ổ(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central ...
Administrative area (administrative boundaries) of Tam Ngọc.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Nam (Quang Nam) -> Thi xa: Tam Kỳ (Tam Ki) -> Commune: Tam Ngọc(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central C...
Administrative area (administrative boundaries) of Xuân Cảnh.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Phú Yên (Phu Yen) -> Huyện: Sông Cầu (Song Cau) -> Commune: Xuân Cảnh(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central ...
Administrative area (administrative boundaries) of Cam Nghĩa.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Khánh Hòa (Khanh Hoa) -> Thi xa: Cam Ranh -> Ward: Cam Nghĩa(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) ->...

Pages