¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

Search

Advanced options

Administrative area (administrative boundaries) of Tam Ngọc.Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central Coast) -> Tỉnh: Quảng Nam (Quang Nam) -> Thi xa: Tam Kỳ (Tam Ki) -> Commune: Tam Ngọc(Eng): Vietnam -> Region: Nam Trung Bộ (South Central C...
Administrative area (administrative boundaries) of Thiệu Ngọc.Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (North Central Coast) -> Tỉnh: Thanh Hóa (Thanh Hoa) -> Huyện: Thiệu Hóa (Thieu Hoa) -> Commune: Thiệu Ngọc(Eng): Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (North ...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngäc Xuyên.Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red River Delta) -> Thành phố trực thuộc tỉnh: Hải Phòng (Hai Phong City|Haiphong) -> Thi xa: Đồ Sơn (Do Son) -> Ward: Ngäc Xuyên(Eng): Vietnam -...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngọc Hải.Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red River Delta) -> Thành phố trực thuộc tỉnh: Hải Phòng (Hai Phong City|Haiphong) -> Thi xa: Đồ Sơn (Do Son) -> Ward: Ngọc Hải(Eng): Vietnam -> Re...
Administrative area (administrative boundaries) of Thọ Ngọc.Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (North Central Coast) -> Tỉnh: Thanh Hóa (Thanh Hoa) -> Huyện: Triệu Sơn (Trieu Son) -> Commune: Thọ Ngọc(Eng): Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (North Cent...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngọc Tảo.Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red River Delta) -> Tỉnh: Hà Tây (Ha Tay) -> Huyện: Phúc Thọ (Phuc Tho) -> Commune: Ngọc Tảo(Eng): Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red Rive...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngọc Thụy.Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red River Delta) -> Thành phố trực thuộc tỉnh: Hà Nội (Ha Noi City|Hanoi) -> Quận: Long Biên (Long Bien) -> Ward: Ngọc Thụy(Eng): Vietnam -> Regio...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngọc Phụng.Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (North Central Coast) -> Tỉnh: Thanh Hóa (Thanh Hoa) -> Huyện: Thường Xuân (Thuong Xuan) -> Commune: Ngọc Phụng(Eng): Vietnam -> Region: Bắc Trung Bộ (No...
Administrative area (administrative boundaries) of Ngoc Thánh.Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồng (Red River Delta) -> Tỉnh: Vĩnh Phúc (Vinh Phuc) -> Thi xa: Phúc Yên (Phuc Yen) -> Commune: Ngoc Thánh(Eng): Vietnam -> Region: Đồng Bằng Sông Hồn...
Administrative area (administrative boundaries) of Bình Ngọc.Vietnam -> Region: Đông Bắc (North East) -> Tỉnh: Quảng Ninh (Quang Ninh) -> Thi xa: Móng Cái (Mong Cai) -> Commune: Bình Ngọc(Eng): Vietnam -> Region: Đông Bắc (North East) -> Province:...

Pages